•  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Oznámenie o počte obyvateľov

 22.11.2016

Obec Močiar, Močiar č.97, 969 82

Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí 

V zmysle zákona SNR č.346/1990 Zb. § 16 odst. 9 o voľbách do orgánov samosprávy obcí a jeho ďalších zmien a doplnkov, týmto Obec Močiar oznamuje, že mala ku dňu vyhlásenia volieb, t.j. k 7.júlu 2014 170 OBYVATEĽOV.

Mgr. Adriana Vančová starostka obce
1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 17:00
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 14:30
Štvrtok: 07:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár