•  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Oznámenie o určení počtu poslancov

 22.11.2016

Obec Močiar

O Z N Á M E N I E

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15.novembra 2014

Obecné zastupiteľstvo v Močiari podľa § 9 zákona SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, uznesením zo dňa 11.8.2014 č. 29/2014určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Močiari bude mať celkom 5 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

V Močiari dňa 2.9.2014 Mgr. Adriana Vančová starostka obce
1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 17:00
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 14:30
Štvrtok: 07:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár