•  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie

 22.11.2016

Obec Močiar

O Z N Á M E N I E

O vymenovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie

V zmysle § 11a ods.2 písm. c zákona č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov Mgr. Adriana Vančová, starostka obce Močiar vymenovala dňom 28.82014 Katarínu Mrázovú, bytom Močiar č.68, za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce Močiar, ktoré sa budú konať 15.novembra 2014.
1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 17:00
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 14:30
Štvrtok: 07:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár