•  

Kalendár zvozu odpadu

Kontakty

Toto webové sídlo www.mociar.sk spravuje Obec Močiar je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Močiar 

Adresa:
Obecný úrad Močiar 
Močiar 97
969 82 Podhorie

IČO: 00320871

Samosprávny kraj: Banskobystrický kraj
Okres: Banská Štiavnica
Región: Sitno
Počet obyvateľov: 165
Rozloha: 2 092 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1305

Všeobecné informácie: obecmociar@gmail.com
Podateľňa: podatelna@mociar.sk
Starosta: Adriana Vančová, e-mail: starosta@mociar.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@mociar.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 045/69926260911320871

E-mail: sekretariat@mociar.sk

Kompetencie:
Obec Močiar je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Močiar je zriadený na Miestnom úrade v:  XXXXXXXXXXXX

Úradné hodiny: 

Pondelok   7:30 - 17:00
Utorok 7:30 - 15:30
Streda 7:30 - 14:30
Štvrtok 7:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 13:00


Technický prevádzkovateľ:

wbx, s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35
Web: www.webex.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 17:00
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 14:30
Štvrtok: 07:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár